Καλώς ορίσατε

 

Ω  ρες καλοκαιρινών διακοπών με

 

Κ  αταπληκτική θέα στο Αιγαίο, στα

 

Ε  πιπλωμένα διαμερίσματά μας, για μια

 

Α  νετη διαμονή, σε περιβάλλον οικογενειακό

 

Ν  αι, λέμε στις οικονομικές τιμές για τα

 

Ι  διαίτερα άνετα και ευρύχωρα

 

Δ  ίκλινα και τετράκλινα διαμερίσματά μας

 

Α  ΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΤΗΣ ΚΕΑΣ!