Τα προσωπικά σας δεδομένα διαχείριζοντε από εμάς μέσα από συστήματα επεξεργασίας δεδομένων, με σκοπό την τήρηση των αιτημάτων σας (όπου δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας) και δραστηριοποιούντε στους τομείς του μάρκετινγκ, προώθηση και διαβίβαση ενημερωτικού υλικού σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται από τον οργανισμό μας (όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας). Η μεταφορά των δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική, αλλά χρησιμοποιειται προκειμένου να ικανοποιήσει τα αιτήματά σας. Τα δεδομένα σας μπορούν να διαβιβάζονται σε άλλες ελεγχόμενες ή συνδεδεμένες εταιρείες αλλά δεν επιτρέπεται να δημοσιεύονται. Τέλος, θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται από το άρθρο 7 του Κώδικα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας (πρόσβαση, τροποποίηση, διαγραφή, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας, κ.λπ.), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων, γράφοντας σε εμάς.